page_head_bg

EMSculpt: Kslim

  • Ems sculpt Body Contouring muscle strong body Slimming Machine

    Ems skulptera Body Contouring muskel stark kropp bantning maskin

    Släppt adrenalin signalerar fettcellerna för att initiera lipolys. Fettet som lagras i form av triglycerider sönderdelas i fria fettsyror (FFA) och glycerol som används som energikällor. Intensiva supramaximala sammandragningar förbättrar frisättningen av adrenalin som utlöser en kaskadeffekt som leder till supramaximal lipolys i fettceller. Eftersom stimuleringen är så repid och intensiv, är det lipolytiska svaret överdrivet och FFA börjar ackumuleras i adipocyter. FFA-överflödet orsakar celldysfunktion och induktion av apoptos-programmerad celldöd.